nieuws

14 jul 2000, 00:12

Stroomstoten moeten Groningse hazen verjagen

Een experiment met elektrische stroomdraden moet hazen in Warffum bij de wortelvelden vandaan halen. Ieder jaar beschadigen de rooflustige langoren tien procent van de vijfhonderd hectares wortelgrond die Groningen rijk is. De Dierenbescherming en de NLTO juichen het provinciale initiatief toe en volgen de ontwikkelingen op de voet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De stroomdraad dient als alternatief voor het neerschieten van hazen, wat in Groningen nog met enige regelmaat gebeurt. Bovendien wordt per 1 januari 2001 de nieuwe flora- en faunawet van kracht die het voor boeren veel moeilijker maakt jachtvergunning te verkrijgen. Mede hierom zoeken de overheden momenteel naar alle mogelijke alternatieven om de talloze gewassenrovers te bestrijden.
Het initiatief met de stroomdraden wordt over twee maanden geëvalueerd door de betrokken partijen. ‘De vraag is of de kosten opwegen tegen de baten’, aldus initiatiefnemer R. Zevenberg van de provincie. De apparatuur kost zes gulden per meter, wat bij het bespannen van één hectare al snel uitkomt op drieduizend gulden. ‘Het is moeilijk te bepalen, want de waarde van de wortel fluctueert’, aldus Zevenberg.
Behalve in Groningen vinden momenteel ook experimenten met stroomdraden plaats in Limburg, Brabant en Noord-Holland. Een eerder alternatief, de zogenaamde ‘jackkite’, een grote papieren roofvogel die zwanen van smaakvolle groenten moest afhouden, oogstte slechts ten dele succes. Knobbelzwanen lieten zich niet door de surrogaatvogel afschrikken, meerkoeten bleven wel weg van hun beoogde buit.