nieuws

05 feb 2009, 09:09

Stopverbod bij Groningse basisscholen

Bij alle 54 basisscholen in de gemeente Groningen komt een stopverbod voor auto's. De gemeente wil hiermee stimuleren dat de kinderen lopend of fietsend naar school worden gebracht. Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen zorgen voor onoverzichtelijke en onveilige situaties.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het stopverbod gaat gelden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Het verbod wordt gefaseerd ingevoerd; in 2011 mag bij geen enkele school in de stad nog gestopt worden. Zodra het stopverbod bij een school is ingevoerd, gaat de politie controleren op de naleving ervan.

Om te voorkomen dat automobilisten door de ruimte die er straks ontstaat, harder gaan rijden, worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. Daarbij gaat het om het versmallen van de weg of het breder maken van de stoep. Ook de omgeving van de scholen wordt aangepast. Oversteekplaatsen krijgen gekleurd asfalt en bij oversteekplaatsen komen hekjes. In de buurt van een aantal scholen wordt bovendien een kiss & ride-strook aangelegd, waar de ouders even kunnen stoppen om hun kinderen uit de auto te laten stappen.

Eerder probeerden ouders van leerlingen van de Nassauschool in Groningen een stopverbod bij deze school via de rechter te voorkomen. De Raad van State wees die eis uiteindelijk af.