nieuws

31 mrt 2010, 21:09

Stille getuigen van vervolging, verzet en verraad: Gedenkwaardige plaatsen in Groningen en Haren

Bij In Boekvorm Uitgevers verschijnt binnenkort het boek Stille getuigen van vervolging, verzet en verraad/gedenkwaardige plaatsen in Groningen en Haren van de auteurs Ton Andringa en Nico de Both, met een voorwoord van burgemeester Rehwinkel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wie in de Groninger straten winkelt, wandelt of op weg is naar zijn werk- of huisadres zal verbijsterd zijn te vernemen wat zich heeft afgespeeld op plekken die men argeloos passeert. In dit boek worden de verhalen achter deze gedenkwaardige plaatsen beschreven.

Zij onthullen de gruwelijke feiten die verbonden zijn met vervolging, verzet en verraad. Deze tocht is gebaseerd op studiemateriaal van Nico de Both, ontleend aan de Dossiers van de Bijzondere Rechtspleging, die na de bevrijding de basis vormden voor de veroordeling van oorlogsmisdadigers.


Ton Andringa schetst het sociale decor tijdens de oorlog en het doorsnee gedrag in de verzuilde samenleving. Hij noemt de mogelijke oorzaken van het feit dat in Groningen in verhouding meer verzetsstrijders en Joden omkwamen dan elders in het land. Hierbij gaat hij de onwelkome waarheden over de rol van de Groninger ambtenaren en politie niet uit de weg. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan zowel het kleinschalige, individuele verzet als aan het georganiserde verzet in de stad Groningen.