nieuws

28 nov 2001, 00:12

Stichting ‘MARNELANDSCHAP’: lezing over noordwest Groningse landschap (28 nov)

Het Hogeland behoort tot de mooiste landschappen van Nederland, maar ook tot de minst bekende. Om meer bekendheid te geven aan het landschap organiseert de Stichting Marnelandschap op 28 november een bijzondere lezing.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer dan tweeduizend jaar bewoning heeft het landschap van noordwest Groningen geleidelijk veranderd in het karakteristieke landschap wat wij zo goed kennen. Na een reeks van succesvolle informatie- en discussieavonden over allerlei thema's rond het landschap laat de stichting Marnelandschap opnieuw van zich horen. De stichting organiseert woensdag 28 november een informatieavond over de veranderingen van het landschap in ons gebied, met als titel: 'Veranderende landschappen in de Marne'
Deze informatieavond zal worden verzorgd door dr. Elwin Koster uit Groningen. "Elwin Koster is als docent en onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. (Kunst- en Architectuurgeschiedenis en Informatiekunde) Zijn proefschrift geeft een overzicht van de stadsmorfologie, en een toepassing van de methoden op de ruimtelijke ontwikkeling van een deel van de stad Groningen" Het morfologisch onderzoek richt zich op de veranderingen die plaatsvinden in het (stedelijk) landschap. Dit type onderzoek wordt verricht vanuit verschillende disciplines: geografie, archeologie, architectuur en geschiedenis. De basis van dit onderzoek ligt in de (historische) cartografie van waaruit de veranderingen in beeld worden gebracht. Morfologie staat voor veranderingsprocessen die plaatsvinden in elke samenleving en landschap. In het stedelijk landschap openbaren deze zich door de verstedelijking, de opvulling met bebouwing van de open ruimten in de stad. In de meer agrarische context vinden deze processen ook plaats. Oorspronkelijke patronen worden doorsneden (al dan niet op verantwoorde wijze) en veranderingen vinden telkens weer plaats door een aantal factoren die vorm determinanten heten: een belangrijke vorm determinant is technologie, bijvoorbeeld: met de vervanging van de door paarden getrokken ploeg door de tractor kan het kavelpatroon van de landerijen veranderen. Een andere is de natuur, bijvoorbeeld de veranderde loop van waterwegen heeft impact op de ontwikkeling van dorpen. Uitgaande van historisch onderzoek worden de transformaties beschreven die plaatsvinden op het niveau van verkaveling, zowel binnen de bebouwde kom van dorpen en steden als daarbuiten. Dergelijk onderzoek is van belang om het oorspronkelijk karakter van een gebied. Zo kunnen architecten de onderzoeksresultaten gebruiken voor een betere aanpassing van nieuwbouw aan de bestaande omgeving, niet om terug te keren naar een historiserende manier van bouwen, maar om een betere aansluiting te vinden met de al bestaande bebouwing. Deze presentatie wil ten eerste aan de hand van een aantal (internationale) projecten een voorbeeld geven van hoe dit onderzoek wordt toegepast. In de presentatie wordt aan de hand van de ontwikkeling van een aantal dorpen in noord-Groningen een overzicht geven van de veranderingsprocessen die plaats hebben gevonden. De informatieavond vindt plaats op woensdag 28 november, 20.00 uur in café "De Hoornstertil", Mernaweg 60 te Wehe den Hoorn.