nieuws

06 apr 2011, 21:09

Stichting Kunst in Zicht in Groningen: lezing over Gustav Mahler in Het Paleis

Zondag 17 april 2011 geven drs. Ankie Mulder (musicologe) en ir. Tjalling Visser (stedenbouwkundige) een dubbellezing over Mahler en Wenen. De lezing vindt plaats in Het Paleis (Boterdiep 111, Groningen) en begint om 14.00 uur. Kaarten à 15 euro (incl. ‘Kaffee mit Kuchen’ ) zijn te koop bij Boekhandel Van de Velde, Vismarkt 45-47, of telefonisch te reserveren bij Kunst in Zicht, tel. 050-3188651.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

2011 staat in het teken van het honderdste sterfjaar van Gustav Mahler. Van 1887 tot 1907 woont en werkt de componist in Wenen. Hij is in die tijd directeur van de Weense Hofoper en eerste dirigent van de Wiener Philharmoniker. Gedurende die periode componeert Mahler belangrijk vernieuwend werk en zet musici aan tot grote prestaties. Wenen is een levendige bruisende stad met een grootstedelijk karakter: er is het hof van de keizer, er woont veel adel in stadspaleizen, maar er heerst ook schrijnende armoede.

Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw zijn er talloze nieuwe ontwikkelingen in Wenen, niet alleen op het gebied van muziek, maar ook op het gebied van stedenbouw, architectuur, schilderkunst, literatuur en toneel.

In deze dubbellezing zult u gedeelten uit het werk van Mahler horen, die worden toegelicht door Ankie Mulder. Tjalling Visser schetst hierbij de stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen in Wenen in die tijd.


Al 25 jaar organiseert Stichting Kunst in Zicht in Groningen lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. Alle lezingen, wandelingen en excursies worden verzorgd door deskundige docenten, voor het merendeel kunsthistorici, historici en archeologen. De lezingen worden geïllustreerd met beeldmateriaal