nieuws

27 okt 2012, 09:09

Steun voor PvdA wethouder Elly Pastoor van Katholieke Onderwijs Bond

Wethouder Elly Pastoor van onderwijs in Groningen krijgt steun uit onverwachte hoek. Dit naar aanleiding van het bericht in de GIC dat PvdA raadslid Randy Martens het opneemt voor Elly Pastoor.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De steun is afkomstig van de Katholieke Onderwijs Centrale (KOC). Pastoor wordt door PvdA informateur Jacques Tichelaar mede-verantwoordelijk gehouden voor de beroerde partij-cultuur binnen de PvdA.


Eerder al nam raadslid Randy Martens – die op zichzelf ook uiterst kritisch is op de PvdA-cultuur en vooral de manier waarop mensen er met elkaar omgaan – op een onderdeel afstand van het rapport Tichelaar. Hij vindt althans dat Elly Pastoor juist werkte aan betere verhoudingen.


Het bestuur van de KOC laat in een brief ondertekend door voorzitter Peter Bootsma het volgende weten:

 


Aan: college van B&W, gemeenteraad Groningen, bestuur en raadsfractie
PvdA gemeente Groningen

Geachte dames en heren,

Naar aanleiding van de omstandigheden van het college en de brief van uw raadslid Randy Martens, zoals gezien in de GIC van 26 oktober, willen we u het volgende aanreiken.

Als bestuur van de Katholieke Onderwijs Centrale Groningen zijn wij een van de reguliere gesprekspartners van wethouder Elly Pastoor. In de afgelopen jaren hebben wij op een plezierige en constructieve manier met haar samengewerkt, zowel in rechtstreekse contacten als in het Breed Besturen Overleg.

De bestuursstijl die wij van haar hebben gezien is verbindend en stimulerend. Wij waarderen het bijzonder dat zij het voortouw neemt om met alle schoolbesturen de gezamenlijke ambitie "Groningen Onderwijsstad" inhoud te geven, dat zij ruimte zoekt voor het thema duurzaamheid in het onderwijs en dat zij het gezamenlijk
ontwikkelen van een lokale educatieve agenda aanjaagt.

De brief van uw raadslid onderschrijven wij volledig. Bij het 50-jarig
jubileum van onze stichting op 12 oktober jongstleden hebben wij onze waardering voor de inzet en werkwijze van Elly Pastoor uitgesproken, en de hoop uitgesproken dat zij na deze bestuurlijke crisis kan terugkeren als onze onderwijswethouder.

Met vriendelijke groet, namens het KOC-bestuur,

Peter Bootsma
voorzitter