nieuws

24 mei 2011, 09:09

Steun in Groningse gemeenteraad voor kabelbaan naar Groninger Forum

Er is draagvlak in de gemeenteraad van Groningen voor het realiseren van een kabelbaan vanaf de Euroborg naar de binnenstad, naar het te realiseren Groninger Forum. Dat meldt Jan Terlouw. Hij was gisteren in de gemeenteraad om een toelichting te geven op zijn rapport over het Groninger Forum. Daarbij kwam ook het initiatief van ondernemers ter sprake om een kabelbaan te realiseren vanaf de oostkant van de stad, richting Grote Markt. Jan Terlouw vindt dat een prima suggestie en volgens hem is er ook in de Groningse gemeenteraad steun voor te vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terlouw zei een en ander in een interview met Radio Noord. Volgens Terlouw is het idee in elk geval zo interessant dat het het verdient om zeer serieus onderzocht te worden. Met een kabelbaan krijgt Groningen er een enorme trekpleister bij, en zo zouden veel bezoekers gemakkelijk tot aan het Groninger Forum kunnen komen.


Volgens Terlouw is het niet de bedoeling dat de kabelbaan door de overheid wordt betaald. ‘Het is een commercieel initiatief. Ik ben er van overtuigd dat het uit kan, want er is vast veel belangstelling voor. Er zij vast veel mensen die bijvoorbeeld niet meer kunnen skiën of die een been gebroken hebben, die wel weer eens in een kabelbaan zouden willen zitten. Die kunnen dat dan in Groningen gaan doen.’


De kabelbaan is een initiatief van de Groningen City Club. Deze vereniging van ondernemers in de binnenstad vindt dat er originele initiatieven nodig zijn om de stad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. De binnenstad wordt bedreigd, onder meer door de komst van webwinkels op internet.


Uit onderzoek is gebleken dat door de concurrentie van internet in de toekomst mogelijk twintig procent van de winkels zullen verdwijnen. Mede om die reden is de Groningen City Club ook voorstander van de komst van het Groninger Forum, al vindt de GCC dat dat Forum een goed business plan moet hebben.


Dat een kabelbaan geen luchtfietserij hoeft te zijn blijkt uit het feit dat ook het UMCG achter het initiatief is gaan staan. Een kabelbaan zou een welkom nieuw vervoermiddel zijn om de duizenden medewerkers en bezoekers die het ziekenhuis trekt, naar het UMCG te vervoeren.


Wat de kabelbaan betreft zei Jan Terlouw dat dit initiatief door marktpartijen gedragen moet worden. Maar wel mag de gemeentelijke overheid haar best doen om in de sfeer van vergunningen maximale mewerking te verlenen. ‘Ik vind de kabelbaan echt een mooi initiatief voor Groningen en de gemeente moet er echt heel serieus naar gaan kijken’, aldus Jan Terlouw.

Provincie

In gemeenteraadsleden vergaderden gisteren besloten over een nieuwe aanvraag voor subsidie bij de provincie Groningen. De provincie wees eerder een aanvraag voor 35 miljoen subsidie af. Nu Jan Terlouw zijn advies heeft gepresenteerd gaat de gemeente Groningen opnieuw een aanvraag indienen voor subsidie bij de provincie Groningen.