nieuws

06 apr 2009, 00:12

Sterke stijging chlamydia-infecties in stad en provincie Groningen met 25%

De GGD in Groningen constateert een toename van het aantal chlamydia-infecties in de stad en de provincie Groningen in het afgelopen jaar 2008 met 25%. De hiv-infecties zijn daarentegen gedaald. De gonorroe-infecties zijn gestabiliseerd. De syfilisinfecties zijn licht gestegen. Chlamydia komt als seksueel overdraagbare aandoening (soa) het meest voor, gevolgd door genitale wratten. Chlamydia wordt vooral gevonden onder jonge heteromannen -en vrouwen. Hiv, syfilis en gonorroe wordt vooral gediagnosticeerd bij mannen die seks hebben met mannen. Soms in combinatie met een hiv-infectie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal uitgevoerde soa-onderzoeken in het Laboratorium voor Infectieziekten is gestegen met 10%. In 2008 zijn er 45.984 onderzoeken uitgevoerd op chlamydia, gonorroe en syfilis voor de provincie en stad Groningen. Het aantal hiv-testen is gedaald met 5% naar 9.079 (4589 in de provincie en 4490 in de stad Groningen).

Het aantal chlamydia-infecties is in 2008 sterk gestegen tot 1.214. In 2007 was het aantal 976. Dit is een stijging van 25%. Ook in relatie tot het totaal uitgevoerde testen is de stijging duidelijk zichtbaar. Het aantal gonorroe-infecties is gestegen met 38% van 104 in 2007 tot 144 gevallen in 2008. Doordat ook het aantal uitgevoerde testen is gestegen heft dit elkaar op. Het aantal syfilisinfecties is van 245 in 2007 licht gestegen naar 247 in 2008.
Het aantal nieuw gediagnosticeerde hiv-infecties in de stad Groningen is gedaald met 19% van 26 in 2007 naar 21 gevallen in 2008. In de provincie Groningen is het aantal gestabiliseerd op 10. De nieuwe hiv-infecties worden vooral gevonden bij homoseksuele mannen.

Toename bezoekers soacentrum Groningen


Het aantal bezoekers aan het soacentrum Groningen is in 2008 gestegen met 10% (van 2242 naar 2456). Van de bezoekers aan het soacentrum werd bij 22% een soa gediagnosticeerd. Zo’n 80% van alle chlamydiadiagnoses komt voor onder heteromannen en -vrouwen. Hierbij zijn jongeren tot 25 jaar relatief sterk vertegenwoordigd. Vrijwel alle syfilisinfecties komen voor onder homoseksuele mannen. Dit geldt ook voor de gonorroe-infecties. Extra bron van zorg is dat veel mannen met hiv besmet blijkt te zijn.

Het aantal bezoekers aan de soa-poli uit de Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse bevolkingsgroep is erg laag (1%). Dit blijft verontrustend. Het aantal mensen uit deze doelgroep bij wie een soa werd geconstateerd in 2008 was namelijk 25%.

Preventieactiviteiten


Gezien de cijfers maakt de GGD Groningen zich zorgen over hoe jongeren met seks omgaan. Daarnaast zijn hiv-positieve homoseksuele mannen een punt van zorg. Voor beide doelgroepen komen extra preventieactiviteiten. Voor jongeren komt er op initiatief van de GGD meer aandacht voor seksuele vorming op scholen. Zo is voor het VMBO een lespakket gemaakt over internetgebruik en seksualiteit. Met het lespakket Lang Leve de Liefde kan seksuele voorlichting opgenomen worden in het lesprogramma van de scholen in Groningen. Naast deze preventieactiviteit wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren. Zo bestaat de mogelijkheid voor jongeren gebruik te maken van Sense. Dit is een gratis aanbod in Groningen op het terrein van seksualiteitshulpverlening. Jongeren kunnen er met alle vragen en onzekerheden op dit terrein terecht. Daarnaast start de Rijksuniversiteit Groningen samen met Sense Noord-Nederland een grootschalig onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van jongeren tussen 9 en 18 jaar.
Voor mensen die hiv-positief zijn caféavonden, gespreksgroepen en informatieavonden. Dit is een gezamenlijk initiatief van de HIV-vereniging Noord, Humanitas en GGD. Ook wordt via chatboxen geprobeerd invloed uit te oefenen op veilig vrijen gedrag van mannen die seks hebben met mannen. Door soa-onderzoek aan te bieden (in bijvoorbeeld sauna’s, seksclubs en op jongerenmanifestaties) probeert de GGD mensen bewust te maken van veilig vrijen.