nieuws

02 jun 2009, 20:08

‘Stel besluit over Zuidelijke Ringweg uit’

Stel de besluitvorming over de Zuidelijke Ringweg uit omdat nog niet alle effecten van de varianten bekend zijn. Dat stelt de Fietsersbond afdeling Groningen die de stuurgroep Zuidelijke Ringweg een inspraakreactie heeft gestuurd over de voorkeursoplossingen voor de Zuidelijke Ringweg. De Fietsersbond dringt aan op uitstel van het besluit over één of twee voorkeurstracés

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar nu al lijken de oplossingen Tunnel en Zuidtunnel de Fietsersbond de beste oplossingen die het fietsverkeer de minste barrières en hinder gaan geven.
De oplossingen ‘Parallelstructuur’ en ‘Alle Richtingen’ worden gezien als de slechtste oplossingen voor het fietsverkeer vanwege de lange, onveilige fietstunnels.

De tunneloplossing zou nog beter scoren als de aansluitingen op de Hereweg geschrapt zouden worden. Als alleen de voorkeursoplossingen van de stuurgroep in aanmerking kunnen komen lijkt De weg op palen de oplossing met de minste barrièrewerking en hinder voor het fietsverkeer.

Leden van de kerngroep van de Fietsersbond afdeling Groningen hebben de maquettes van de zes alternatieven voor aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen bestudeerd. Hierbij is vooral gelet op de effecten die de verschillende varianten voor fietsers zullen hebben. Opvallend was dat bij verschillende alternatieven nog erg onduidelijk is welke fietsverbindingen kunnen blijven bestaan en welke verdwijnen. Dit maakt een afweging tussen de alternatieven erg lastig, zo niet onmogelijk. Daarom pleit de Fietsersbond voor uitstel van het besluit over één of twee voorkeursoplossingen.