nieuws

12 dec 2002, 00:12

Steeds meer schade door muskusratten in provincie Groningen

Lekkere jongens, die muskusratten. Ze ondergraven alle Groningse dijken en weigeren pertinent om zich te laten vangen!

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Groningse waterschap Noorderzijlvest vindt dat de provincie Groningen daarom meer moet doen om de dieren te bestrijden, zo meldt vanmiddag Radio Noord.
Volgens het waterschap Noorderzijlvest. zouden de muskusrattenvangers in dienst van Noorderzijlvest moeten komen, maar de provincie Groningen wil dat niet. ‘Maar als Groningen ons geen muskusrattenvangers wil geven moet de provincie wel extra maatregelen nemen om de muskusratten te bestrijden’, aldus het waterschap.