nieuws

03 sep 2008, 20:08

Steeds meer ruisende bomen in Groningse binnenstad

De Groningse binnenstad krijgt meer het karakter van een park. Het college van B en W stelt althans voor om de Groninger binnenstad te verfraaien door het planten van vijftig bomen. Extra groen in de binnenstad is al langer een wens van vele Stadjers. Bomen veraangenamen het verblijf in de binnenstad, ze geven verkoeling tijdens warme zomerdagen en bevorderen een gezond binnenstadsklimaat, aldus B en W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is de bedoeling dat deze bomen komen te staan aan de entreewegen naar de binnenstad – kop Herestraat, Ubbo Emmiusstraat – en op plekken die enige verlevendiging kunnen gebruiken, zoals de Donkersgang.


Ook de Westerhaven en de Steentilstraat zouden als het aan het college ligt extra bomen kunnen krijgen. Het college komt met de aanplant van de binnenstadbomen tegemoet aan de vraag van een groot aantal Stadjers om meer groen in de binnenstad. De bomen komen voorlopig niet op de Grote Markt. Dit vanwege de te verwachten ontwikkelingen in het hart van de binnenstad, zoals de Oost- en Noordwand en de Tram.

Het planten van extra bomen in de Groninger binnenstad is door de aanwezigheid van de vele kabels en leidingen in de grond geen gemakkelijke opgave. Het planten vergt om die reden een behoorlijke financiële en fysieke inspanning. Bij de Begroting 2008 stelde het college voor om 500.000 euro beschikbaar te stellen voor extra bomen in de Groninger binnenstad. De gemeente Groningen maakt dit najaar een start met de aanplant; de verwachting is dat de vijftig bomen er in het voorjaar van 2009 staan.

De gemeente Groningen betrekt omwonenden en ondernemers bij het uitvoeren van de plannen.