nieuws

05 jan 2003, 00:12

Steeds meer Groningers krijgen schoon genoeg van afvalscheiding

Steeds meer mensen zien het nut niet meer in van afvalscheiding. Het komt steeds vaker voor dat ze allerlei afvalsoorten ouderwets in een grijze zak mieteren. Dat is althans wel het geval in Groningen. Uit het jaarverslag van de Miliedienst blijkt dat ze daar steeds lakser omgaan met de afvalscheiding. Of ze denken dat sinds het niet meer nodig is het groente- en tuinafval te scheiden omdat er in Groningen nu toch een schitterende installatie vande VAGRON is die zelf afvalstromen scheidt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de grijze afvalcontainer en de huisvuilzak worden steeds vaker ook glas, papier en textiel aangetroffen. De oorzaken hiervoor zijn de milieudienst nog niet duidelijk. Mogelijk zijn de inoners van Groningen luier geworden met de gescheiden afvalinzameling omdat in een groot deel van de stad het apart aanbieden van GFT-afval niet meer nodig is. Het GFT wordt omgezet in biogas bij de gemeentelijke afvalverwerker Vagron. Ook worden er niet voldoende papier- en glascontainers geplaatst in nieuwbouwwijken. Bruikbaar afval wordt bij de Vagron wel uit het huisvuil gehaald, maar de kosten daarvoor zijn voor de gemeente. De milieudienst waarschuwt voor een verhoging van de afvalstoffenheffing als het gedrag van de stadjers niet verbetert.
Steeds meer mensen zien het nut niet meer in van afvalscheiding. Het komt steeds vaker voor dat ze allerlei afvalsoorten ouderwets in een grijze zak mieteren. Dat is althans wel het geval in Groningen. Uit het jaarverslag van de Miliedienst blijkt dat ze daar steeds lakser omgaan met de afvalscheiding. Of ze denken dat sinds het niet meer nodig is het groente- en tuinafval te scheiden omdat er in Groningen nu toch een schitterende installatie vande VAGRON is die zelf afvalstromen scheidt.