nieuws

17 apr 2001, 00:12

Statenleden ongerust over uitstoot PPG Westerbroek

De Amerikaanse glasvezelproduducent PPG werkt hard aan maatregelen om de uitstoot van giftige stoffen te verminderen. Maar vier fracties in Provinciale Staten van Groningen vrezen dat de maatregelen onvoldoende zijn en stellen de kwestie woensdag 18 april aan de orde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mede naar aanleiding van een brief van Dorpsvereniging Westerbroek, waarin aan Gedeputeerde Staten gevraagd wordt de vergunning van PPG te actualiseren als mede de vigerende vergunning te handhaven, hebben vier Statenleden aan de commissaris van de Koningin de heer J.G.M. Alders verzocht, de situatie rond de uitstoot van PPG aan de orde te stellen in de komende Statenvergadering.
Na afloop van de Statenvergadering, circa 12.00 uur op 18 april, zullen deze Statenleden aan de pers een nadere toelichting geven over de situatie rond de uitstoot van PPG en over het verloop en de gevolgen van de discussie in de Staten.
Het betreft de volgende Statenleden: J.C. Gerritsen PvdA fractie H.C. Moll GroenLinks fractie F.Q. Gräper-van Koolwijk D66 fractie F.B. van Kammen VVD fractie