nieuws

13 feb 2003, 00:12

Statenfractie van GroenLinks ondersteunt protest gemeenten richting COA

De berichtgeving over de op handen zijnde sluiting van een aantal asielzoekerscentra is in de provincie Groningen ingeslagen als een bom. Het lijkt er op dat het COA zijn krediet in een keer verspeeld heeft. Zegt Groen Links in Provinciale Staten van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toen er in Nederland op korte termijn heel veel opvangplaatsen noodzakelijk waren, heeft de provincie Groningen zich zeer ingezet voor een groot aantal opvangplaatsen in onze provincie. De Commissaris van de Koningin Alders heeft de gemeenten toen dringend verzocht hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat heeft toen goed gewerkt. Er zijn in onze provincie naar verhouding meer opvangplaatsen gerealiseerd dan elders. Zo werkte Groningen op een positieve manier mee aan het oplossen van een maatschappelijk probleem.
Nu de instroom van asielzoekers, mede door de nieuwe wetgeving van het Paarse kabinet, gehalveerd is, lijkt het COA geheel eenzijdig beslissingen te nemen over de afbouw van de opvangplaatsen. Gemeenten hebben er geen zeggenschap over welke centra wanneer gaan sluiten. Dat vindt de Statenfractie van GroenLinks een slechte zaak. Gemeenten hebben immers de meeste kennis in huis over welke opvang het meeste draagvlak heeft in de samenleving. Het blijkt dat voor de kleinere opvang, zoals de AVO’s, het meeste draagvlak bestaat. Op veel plaatsen zijn deze tegen de zin van de bevolking al gesloten of zullen op korte termijn verdwijnen. De provincie moet de gemeenten optimaal steunen in hun protest tegen het huidige overrompelende COA-beleid. GroenLinks vindt dat het accent van het asielzoekersbeleid moet liggen op een menswaardige opvang. (Tot zover de persverklaring van GroenLinks).