nieuws

25 mrt 2014, 14:02

Statenfractie GroenLinks wil rapport Energy Valley in openbaarheid

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Statenfractie van GroenLinks wil met spoed van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen weten of een rapport over de Stichting Energy Valley "bewust in de la werd gehouden", aldus een persbericht van GroenLinks.

 

 Het Dagblad van het Noorden publiceerde vandaag een artikel waarin staat dat een onderzoek van Bureau Berenschot naar het functioneren van de raad van toezicht van Energy Valley in februari al beschikbaar was, maar niet werd verspreid. GroenLinks wil van het college weten of dat klopt en wat de reden er voor is.

 

Op verzoek van GroenLinks werd op 19 februari in de Statencommissie uitgebreid gesproken over Energy Valley.  GroenLinks wil nu van Gedeputeerde Staten weten of het rapport van Bureau Berenschot op 19 februari reeds in handen was van het college. Op die dag bevroeg GroenLinks-Statenlid Nienke Homan het college namelijk onder andere over de rol van de bij de energiesector betrokken bedrijven, overheden en instellingen in Energy Valley.  Het punt waarop Berenschot problemen heeft geconstateerd.

 

Het doel van Energy Valley is - volgens GroenLinks- het met behulp van subsidies bevorderen van werkgelegenheid en productie en gebruik van duurzame energie. Energy Valley kreeg daarvoor de afgelopen jaren miljoenen euro's van de noordelijke provincies. Het rapport van Berenschot stelt, aldus het Dagblad, dat de raad van toezicht niet optimaal kan functioneren omdat een groot aantal leden ook betrokken is bij uitvoeringsprojecten van Energy Valley.

 

Statenlid Nienke Homan: "Nu is het dus onduidelijk of Energy Valley de omslag naar het gebruik van duurzame energie wel optimaal gediend heeft. Dat terwijl er zoveel mensen staan te springen om geld om lokale duurzame energie bedrijfjes op te zetten."

 

GroenLinks wil dat de omslag naar gebruik van duurzame energie  versneld wordt. Daarvoor moet alles op alles gezet worden en zijn  grote spelers zoals Energy Valley nodig. Als het klopt dat de Raad van Toezicht van Energy Valley haar functie niet goed uitoefende vanwege verstrengeling van belangen, dan is dat voor GroenLinks een ernstige zaak.  De Statenfractie van GroenLinks dringt er daarom bij het college op aan het rapport van Berenschot zo snel mogelijk openbaar te maken en daarmee alle onduidelijkheid uit de wereld te helpen.