nieuws

13 jan 2003, 00:12

Start Inrichting Westerbroekstermadepolder voor natuur, waterberging en recreatie

Deze maand is begonnen met de herinrichting van de Westerbroekstermadepolder (Zuidlaardermeergebied). Er wordt 180 hectare ingericht voor een combinatie van natuur, waterberging en recreatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stichting Het Groninger Landschap maakt van de Westerbroekstermadepolder een nat en dynamisch gebied dat met name voor water- en moerasvogels geschikt is. Met de inrichting van de polder wordt een lappen deken van natte en droge delen, open water, riet en geulen gecreëerd. Door met de waterstanden te variëren komen er slikrandjes, die weer vogelsoorten aantrekken als de watersnip.
De polder wordt ook ingericht om te dienen voor waterberging. Het waterschap Hunze en Aa’s beschikt voor de berging van water over een boezem ter grootte van slechts 1% van het totale beheersgebied. In de afgelopen jaren is het vaker voorgekomen dat grote hoeveelheden neerslag niet snel genoeg afgevoerd kunnen worden als door ongunstige wind en hoge ebstanden het spuien op de Eems en de Dollard wordt belemmerd. De situatie in 1998 met veel schade en overlast was hiervan een voorbeeld. Als het extreem nat is heeft het water soms ruimte nodig die alleen gevonden kan worden door het inrichten van bergingsgebieden. Voor reguliere berging welke situatie eens in de 25 tot 30 jaar kan gebeuren komen natuurgebieden ook in aanmerking. Door de inrichting van deze polder samen met de Kropswolderbuitenpolder, die nog in uitvoering is, wordt de kleine boezem van het waterschap met circa 25% vergroot. In de beide polders kan ongeveer 4 miljoen m3 water worden geborgen, vergelijkbaar met de hoeveelheid water die gemiddeld per spuigang bij Delfzijl op de Eems wordt geloosd.
Het gebied wordt zo ingericht dat mensen er ook van kunnen genieten. De bestaande parkeerplaats aan de Energieweg wordt verplaatst ( in verband met de verkeersveiligheid) en vergroot. Er wordt een fietsbrug over het Drentsch Diep aangelegd. Deze fietsbrug is onderdeel van het fietspad, welke over ongeveer twee jaar zal worden aangelegd. Dit fietspad gaat deel uitmaken van het “groot rondje Zuidlaardermeer” die gaat lopen vanaf het recreatiegebied Meerwijk via de Kropswolderbuiternpolder, de veekade door het Foxholstermeer, de Westerbroekstermadepolder en Onnerpolder. Voor vaarrecreanten komt er een steiger in het Foxholstermeer aan de zijde van de Westerbroekstermadepolder voor vissers en kleine bootjes.