nieuws

29 mei 2002, 00:12

Stadspartij wil meer zebrapaden bij Stationsplein in Groningen

De Stadspartij in de Groningse gemeenteraad vindt dat er nieuwe, veiliger oversteekplaatsen moeten komen bij het Hoofdstation in Groningen. Dit naar aanleiding van een recent dodelijk ongeluk waarbij een scholier onder een bus terecht kwam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fractievoorzitter Fleur Woudstra vraagt het college van B en W of er op zeer korte termijn nieuwe, veilige voetgangersoversteekplaatsen met bijbehorende voetgangerslichten op het stationsgebied gerealiseerd kunnen worden. Eerder liet wethouder Koen Schuiling al weten dat er op korte termijn nauwelijks aanvullende maatregelen te nemen zijn. Het wachten is volgens hem op een complete herinrichting van het Stationsplein. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt aan dat plan.
Maar volgens Fleur Woudstra – en eerder ook al de SP – kan er niet zo lang gewacht worden. Voordat het plan voor het nieuwe Stationsplein klaar is moet er volgens Woudstra al ingegrepen worden. Zo zouden er ook verkeersagenten moeten worden ingezet tijdens de drukste uren.