nieuws

26 mei 2002, 00:12

Stadspartij stelt stadsforum en stadsdebat voor

De Stadspartij wil in Groningen een stadsforum en een stadsdebat. “Dit moet een nieuwe manier van werken worden tussen overheid en burgers om de samenwerking tussen politici, Stadjers en ambtenarij te versterken”, aldus de partij. Hierdoor zou de invloed van Stadjers en volksvertegenwoordigers ‘aanzienlijk’ kunnen toenemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het stadsforum zou bestaan uit een groep mensen die ‘de werkelijk levende problemen op heldere en voor iedereen begrijpbare wijze analyseren en gezamenlijk met de politiek tot werkbare oplossingsvoorstellen komen’. De ambtenarij zou in dit forum slechts als regisseur functioneren.
Het stadsdebat zou inhouden dat er meningpeilingen worden verricht onder de Stadjers. Volgens de partij wordt de lokale politiek zo gedwongen meer rekening te houden met de mening van de burgerij. Ook zou de burgerij zo meer inzicht krijgen in de mening en argumentatie van de Groninger volksvertegenwoordigers.