nieuws

01 nov 2009, 13:01

Stadspartij: Petitie tegen komst Regiotramlijn in Groningen

De Stadspartij in Groningen heeft dit weekend een e-petitie gelanceerd over de plannen voor regiotramlijnen dwars door de stad. De Stadspartij blijft van mening dat er meer dan voldoende haalbare en beter betaalbare alternatieven zijn zoals een railverbinding naar Zernike en dubbelgelede (trolley)bussen op hoofdverkeersassen. De plannen voor de regiotram door de binnenstad zullen – aldus de Stadspartij - uiteindelijk een veel te dure oplossing voor de stad Groningen blijken en ze zullen nooit naar de regio rijden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De e-petitie luidt:

Wij

Stadjers, die verontrust zijn over de regiotramlijnen die door de stad zijn gepland,

constateren
.. dat de gemeente Groningen inspraak heeft ingesteld voor de door de gemeente
gewenste tramlijnen 1 en 2;
.. dat nog steeds niet duidelijk is of deze plannen wel realistisch en haalbaar zijn;
.. dat de verwachtingen van het College van B&W, de meeste gemeenteraadsleden en
adviserende ambtenaren veel te hooggespannen zijn;
.. dat bij mislukking de Stadjers de rekening krijgen gepresenteerd en financieel moeten
bloeden, terwijl de ‘verantwoordelijke vogels’ gevlogen zijn;
.. dat er in Groningen sprake is van een ongezonde ambtelijke propaganda vóór de
tramplannen;
.. dat een tram door de binnenstad het probleem van de onbereikbaarheid van Groningen
vanuit de regio en de Ommelanden niet oplost;
.. dat de historische binnenstad opnieuw jarenlang een grote wanorde zal zijn, onbereikbaar
wordt en de middenstand ernstig zal benadelen;
.. dat regiotrams te groot zijn voor de binnenstad;
.. dat een regiotram naar en door de regio moet rijden en niet door de historische binnenstad
van Groningen;
.. dat deze plannen ten koste gaan van bestaande busverbindingen in de wijken;
.. dat oudere en mindervalide mensen in de problemen zullen komen;
.. dat veel voortuinen, parkeerplaatsen en overige ruimte verloren zal gaan bij realisatie van
deze tramplannen;
.. dat bepaalde straten onbereikbaar zullen worden;
.. dat overal knelpunten zullen ontstaan bij realisatie van deze plannen;
.. dat er goedkopere en betere alternatieven zijn;
.. dat een treinverbinding naar Zernike de voorkeur heeft;
.. dat deze verbinding logischer, goedkoper en sneller is dan een tram door de historische
binnenstad;
.. dat regiorailverbindingen de voorkeur hebben boven een binnenstadstram;
.. dat dubbelgelede (trolley)bussen dezelfde capaciteit hebben als een stadstram;
.. dat dubbelgelede trolleybussen schoner, stiller en flexibeler zijn en op hoofdverbindingen
kunnen gaan rijden;
.. dat de Stadjers en de gemeenteraad onvoldoende realistisch worden ingelicht en
voorgelicht;
.. dat ‘leuk, spannend en sexy’ geen argumenten zijn om honderden miljoenen euro’s
belastinggeld onverantwoord uit te geven;

.. dat de gemeenteraad van Groningen nog geen groen licht voor de plannen heeft gegeven;
.. dat Provinciale Staten van Groningen nog geen groen licht voor de plannen hebben
gegeven.

en verzoeken

..de gemeenteraad en Provinciale Staten voorlopig geen groen licht te geven voor deze plannen voor een regiotram door de historische binnenstad, voordat alle alternatieven grondig en serieus onderzocht zijn, zowel op financieel, technisch, organisatorisch als bestuurlijk vlak, zodat er realistische en haalbare plannen met draagvlak kunnen komen en er werkelijk iets te kiezen valt. Dit onderzoek moet door een door de raad en Staten aan te wijzen onafhankelijke partij worden gedaan en niet door het Trambureau of het OV bureau Groningen Drenthe. Een door de raad en Staten aan te wijzen onafhankelijke en deskundige stuurgroep moet het onderzoek begeleiden.

 

Bron: Stadspartij

==

Meer Stadspolitiek en de mening van andere partijen over de tram:

www.dsg.nl