nieuws

03 jul 2002, 00:12

Stadspartij: ‘Opknapbeurt Ringweg maakt Zuidtangent overbodig’

Naar mening van de Stadspartij in Groningen bestaan er nog voldoende mogelijkheden voor een betere benutting van de Zuidelijke Ringweg Groningen en dus voor capaciteitsuitbreiding. Volgens deze partij kan daarmee de aanleg van een zuidtangent, die op termijn eventueel zou kunnen worden aangelegd door de groene weilanden tussen Haren en Groningen, worden voorkomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De STADSPARTIJ heeft er grote moeite mee, dat volgens de huidige afspraken tot 2007 zou moeten worden gewacht, alvorens er verder wordt gewerkt aan een nieuwe verkenning van oplossingen voor de verkeersproblemen rond de stad. Een evaluatie in 2007 lijkt de STADSPARTIJ weinig zinvol, omdat op dat moment nog lang niet alle mogelijkheden van het optimaliseren van de zuidelijke ringweg Groningen uitgevoerd zijn. Een discussie over een zuidtangent kan daarom wat de STADSPARTIJ betreft in 2007 dan ook niet aan de orde zijn.
Om deze reden wil de STADSPARTIJ nu reeds starten met het onderzoek naar betere benuttingsmogelijkheden van de zuidelijke ringweg. Door voor deze aanpak te kiezen, kan mogelijk al in 2005-2007 een wezenlijk capaciteitsuitbreiding van de zuidelijke ringweg tot stand worden gebracht. ‘Dan is een zuidtangent helemaal niet nodig’, aldus de Stadspartij.