nieuws

11 feb 2003, 00:12

Stadspartij kan komst bezoekers via vreemde sex-sites niet verklaren

Bij de Groninger Internet Courant was afgelopen donderdag te lezen dat de Stadspartij de Groningers bedot door gebruik te maken van merkwaardige sex-sites om haar bezoekersaantallen omhoog te krijgen. De Stadspartij laat in een reactie weten de belangstelling vanaf sites als 'penis-enlargement.com' niet te kunnen verklaren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit nader onderzoek blijkt, zo meldt fractievoorzitter Fleur Woudstra, dat de oorzaak van de grote belangstelling voor de site van de Stadspartij ligt in het feit dat in januari 2003 door onbekenden met de website van die partij is gerommeld. De STADSPARTIJ is volgens Woudstra letterlijk en figuurlijk ‘verlinkt’. Ze mailt ons:

‘Gelukkig functioneert de website van de STADSPARTIJ sedert 1 februari 2003 op al even onverklaarbare wijze weer normaal. De STADSPARTIJ bedankt VVD fractievoorzitter Remco Kouwenhoven die de zaak op zijn weblog aankaartte, voor zijn oplettendheid inzake de bezoekersaantallen en de herkomst daarvan op de website van de STADSPARTIJ. De STADSPARTIJ zou het een goed idee vinden wanneer hij maandelijks de bezoekersaantallen van de websites van alle politieke partijen van Groningen in zijn digi dagboekje zou vermelden. Het is echter jammer dat de heer Kouwenhoven niet wat grondiger de werkelijke feiten heeft bestudeerd. Het meest opmerkelijk is namelijk, dat de sexsites waarnaar hij verwijst in het geheel niet lijken te bestaan!'

Nader beschouwd is inderdaad aan de bezoekersaantallen te zien, dat in de maand januari honderden, zo niet duizenden bezoekers afkomstig zouden zijn van sites over bijv. voetfetish. De STADSPARTIJ heeft geen enkel idee hoe het komt dat in de maand januari deze sites een deel van het bezoek gegenereerd zouden hebben. Daarnaast is echter wel te zien in de statistieken dat deze merkwaardige ‘bezoekers’ alleen in de maand januari voorkomen. Zowel sinds het bestaan van de website van de STADSPARTIJ tot en met december als in de maand waarin wij nu leven, komen deze ‘sexuele spookbezoekers’ niet voor. Blijkbaar zijn er in de maand januari een aantal merkwaardige verschuivingen in de statistieken geweest waar wij geen verklaring voor kunnen bieden. Te zien is dat er voor en na januari geen sprake is van deze merkwaardige ‘a-politieke’ bezoekers.
Tot slot wil de Stadspartij laten weten, dat als wij alle bezoekersaantallen van de maand januari (met of zonder de ‘spookbezoekers’) weglaten en ons alleen baseren op de bezoekersaantallen van alle andere maanden (die dus wel gevrijwaard zijn van deze rotzooi), de STADSPARTIJ nog steeds de best bezochte politieke website heeft van Groningen! De STADSPARTIJ heeft deze eerste plaats in de moderne Groninger informatiemaatschappij weten te verwerven door een zeer actuele website te presenteren. Jammer voor Remco’s digi dagboekje'

Het bestuur van de STADSPARTIJ www.stadspartijgroningen.nl