nieuws

22 jan 2003, 00:12

Stadspartij Groningen wil nu ook volksraadpleging over Euroborg

De Stadspartij Groningen vindt dat er behalve een volksraadpleging over de Grote Markt ook een raadpleging over de Euroborg moet komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De partij stelt voor de Groningers te laten meebeslissen over het al of niet bouwen van de Euroborg. ''De keuze die de gemeenteraad nú moet maken na het akkoord van het College is immers zo ingrijpend, dat we met de gevolgen daarvan nog jaren moeten leven als het misgaat!'' Daarom wil de partij al op 11 maart een volksraadpleging houden.
''In de vraagstelling hoort volgens de Stadspartij in ieder geval de "nul-optie" thuis. Dat wil zeggen, dat we voorlopig niet aan de bouw beginnen en wachten op betere tijden en meer zekerheid rond de positie van FC Groningen en de Europese regelgeving. Veel Nederlandse voetbalclubs verkeren nu namelijk al in de financiële problemen'', stelt de stadspartij. De partij vindt dat Groningen te veel ambities heeft met het nieuwe project en als het ware kiest voor een Rolls Royce, terwijl een Volkswagen Golf net zo goed het doel zou dienen. Ook het opknappen van het Oosterparkstadion zou een optie zijn om de huidige zware tijden toch nog voetballend door te komen.