nieuws

18 okt 2012, 20:08

Stadspartij Groningen in de bres voor Peter Rehwinkel en Frank de Vries

De Stadspartij Groningen springt in de bres voor burgemeester Peter Rehwinkel en wethouder Frank de Vries. In een reactie op een artikel in de GIC haalt fractievoorzitter Robbert Prummel van die partij wel uit naar gedeputeerde Mark Boumans van de provincie Groningen. Een en ander is opmerkelijk omdat de Stadsparij steeds kritiek had op in elk geval Frank de Vries die voorstander was van de tram.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar nu ook de PvdA en ook Frank de Vries de tram hebben laten vallen is er sprake van  een nieuwe situatie. De provincie Groningen neemt het de gemeente Groningen kwalijk dat de Regiotram zo maar wordt opgegeven, zonder overleg met de regio. Gedeputeerde Mark Boumans kritiseerde wat dat betreft Frank de Vries en burgemeester Rehwinkel – die volgens de provincie op vakantie zou zijn.

Robert Prummel neemt het nu voor zijn voormalige tegenstanders op. Hij schrijft in de GIC onder meer:


‘De Provincie Groningen moet eindelijk eens in gaan zien dat de Regiotram voorzover die door de stad loopt onbetaalbaar is voor de grootste en meest betrokken partner in de exploitatie en de aanleg. De tram door de stad heeft ook geen draagvlak meer, die was er al niet onder de bevolking en die is er nu ook niet meer in de Raad van Groningen.’

‘’Alleen Gedeputeerde Mark Boumans probeert de tram nu nog door te zetten en hij gedraagt zich niet erg netjes wanneer hij suggereert dat onze Burgemeester iets anders doet dan het standpunt van Raad en College vertolken. Peter Rehwinkel heeft zich keurig boven de partijen geplaatst en hij heeft ervoor gezorgd dat de democratische besluitvorming kon worden genomen en dat die vertaald wordt in de besluiten van B&W. Datzelfde geldt voor Loco-Burgemeester Frank de Vries die zich keurig aan de democratische spelregels heeft gehouden.’