nieuws

12 jan 2011, 11:11

Stadspartij en PvdD willen opheldering over kostenplaatje niet doorgaan Forum

Woensdagmiddag vindt op verzoek van de Stadspartij en de Partij voor de Dieren een actualiteitendebat plaats in de gemeenteraad over de kosten voor de gemeente als het Groninger Forum niet doorgaat. Beide partijen vragen zich af of het college van B&W de kosten van de Forum-organisatie en de aankoop van onroerend goed aan de Grote Markt meetelt in de kosten die ze zegt te moeten maken als het Forum niet doorgaat. Daarnaast willen de fracties weten of de gemeente een rol heeft gehad bij het organiseren van de handtekeningenactie voor het Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fractievoorzitter Robert Prummel van de Stadspartij vermoedt dat het Groningse college het kostenplaatje voor het niet doorgaan van de bouw van het Forum heeft opgeklopt om zo Provinciale Staten onder druk te zetten haar besluit om geen financiële steun te verlenen te herroepen. Hij stelt dat het verlies van zes ton per maand dat het college heeft opgegeven ‘uit de lucht gegrepen is’, aangezien het aangekochte onroerend goed aan de Grote Markt voor een deel huur opbrengt.

Het debat start woensdagmiddag om 16.00 uur en is live te volgen via groningen.nl/gemeenteraad.