nieuws

04 jan 2011, 15:03

Stadspartij en Partij voor het Noorden hekelen ‘Groninger Forum-advertentie’

De Stadspartij en de Partij voor het Noorden zijn niet erg onder de indruk van een advertentie die vandaag is geplaatst namens 120 voorstanders van het Groninger Forum. Volgens deze twee partijen is het ijveren voor het Forum net zoiets als trekken aan een dood paard, net zoals er in het verleden werd geijverd voor de Zuiderzeelijn. ‘Er is aan collegezijde en in de gemeenteraad van de stad Groningen sprake van een ernstige vorm van tunnelvisie, wensdenken en doelredenering’. Hieronder de persverklaring van beide partijen:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘In een advertentie in het Dagblad van het Noorden van 4 januari 2010 zijn er 120 voorstanders (op 190.000 inwoners) uit het ‘ons kent ons’ circuit opgetrommeld, die voor het forumgebouw zijn. Er zijn te veel woorden nodig om het nut van het forum te verdedigen, wat overigens niet lukt.

De profileringsdrang van de sommige personen lijkt op die van het VNO NCW Noord toen het over de Zuiderzeelijn ging. De Zuiderzeelijn was een groot project, dat strategisch volkomen fout was ingevlogen, met alle gevolgen vandien. Het maximale vragen (zweeftrein) met als uiteindelijk resultaat geen enkele verbinding krijgen was toen de harde werkelijkheid. Van de compensatiegelden van het Zuiderzeelijn project worden nu feestprojecten bedacht, zoals het Groninger Forum. Maar het forumgebouw lijkt eenzelfde lot beschoren als de Zuiderzeelijn, het gaat niet door.

Laten we er nu voor kiezen om de historische Grote Markt te herstellen, en hierin te investeren voor de toekomst van Groningen. Wanneer voor een herbouw van de historische Grote Markt wordt gekozen, levert dat veel meer bezoekers en toeristen op dan aan een door enkele voorstanders (projectontwikkelaars en kunstpraters) gewenst forumgebouw.

De Partij voor het Noorden en de Stadspartij hebben in een brief aan Provinciale Staten op 30 december 2010 (bijlage) laten weten, dat de Statenleden zich niet moeten laten wijsmaken, dat de stad Groningen ten onder gaat, wanneer de 35 miljoen Euro RSP/REP subsidie voor het forumgebouw en de Oostzijde van de Grote Markt niet doorgaat.

De Partij voor het Noorden en de Stadspartij Groningen concluderen in deze brief ook, dat Gedeputeerde Staten niet onrechtmatig, maar conform de afspraken met Provinciale Staten hebben gehandeld.

Wanneer de Staten of G.S. nu toch nog geld geeft aan de stad Groningen voor een forumgebouw, is dit volgens de partijen belonen van slecht gedrag.

Zoals reeds voorspeld heeft aankloppen bij het rijk geen zin, zoals uit het standpunt van Henk Bleker blijkt.

Er is aan collegezijde en in de gemeenteraad van de stad Groningen sprake van een ernstige vorm van tunnelvisie, wensdenken en doelredenering. De stad is niet maakbaar, zo concludeerde onlangs promovenda Els van den Bent. Laat dit besef ook in de stad Groningen doordringen. De Staten lijken zich hier al meer van bewust.’

R.P. Prummel (Stadspartij)

T.J. Zanen (Partij voor het Noorden)