nieuws

26 mei 2009, 09:09

Stadspartij en Partij voor het Noorden willen extra hoorzitting over tramtracé Oosterstraat

De Stadspartij en de PvhN willen dat ondernemers en bewoners van de Oosterstraat een nieuwe kans krijgen hun stem te laten horen over de tramlijn door deze straat. Volgens de partijen komt de keuze voor een verstrengeld tracé als de zoveelste verrassing tijdens de voorbereiding van de tramaanleg. Daarom verzoeken zij het College van B en W een extra hoorzitting in te lassen. Daarnaast zeggen de partijen dat ook de suggestie om de Oosterstraat in de nachtelijke uren te bevoorraden niet met bewoners en ondernemers is overlegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naast een extra hoorzitting voor ondernemers en bewoners willen beide lokale partijen ook dat de Collegeplannen voor een verstrengeld tracé worden getoetst op hun haalbaarheid.