nieuws

08 jun 2008, 11:11

Stadskudde schapen trekt door centrum Groningen

Toeristen en Stadjers keken vanmorgen even heel vreemd op in de binnenstad van Groningen. Daar trok een vrolijke mekkerende, reusachtige kudde schapen zo maar door de binnenstad, op weg naar Corpus den Hoorn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groninger stadskudde die al ruim zes weken de bermen en taluds in de stad Groningen kort houdt was vandaag in het centrum van de stad te zien. De afgelopen weken graasden ongeveer 300 schapen in het noorden van de stad. De herders, maar vooral de honden, leidden de kudde zondagochtend dwars door de stad naar het zuiden. De komende weken begrazen de schapen de oevers van het Noord-Willemskanaal.

Tot eind september maakt de kudde deel uit van het stadsgezicht. Deze manier van ecologisch bermbeheer is in 2007 voor het eerst in Groningen toegepast. Meer schapen begrazen dit jaar gedurende een langere periode een groter gebied. Anders dan voorheen lopen dit jaar ook een aantal lammeren met de kudde mee.

De herders begonnen op om 08.00 uur met de oversteek door de stad. De kudde startte vanaf de Wilhelminakade, ter hoogte van de spoorbrug. De schapen liepen via de Herman Colleniusstraat, de Eendrachtskade, de Paterswoldseweg, de Stephensonstraat en het Hoornsediep tot aan het botenhuis van Gyas aan de Canadalaan. Daar blijven ze voorlopig om de walkanten van het Noord-Willemskanaal te begrazen. De tocht door de stad duurde ongeveer anderhalf uur.