nieuws

13 mrt 2003, 00:12

Stadskanaal: nader onderzoek naar vervuiling moestuitjes rond Ceresmeer

De gemeente Stadskanaal stelt een nader onderzoek in naar vervuiling van moestuintjes rond het Ceresmeer. Er zijn mogelijk giftige stoffen in terecht gekomen van de produktielokatie van Philips. De gemeente heeft bewoners daarover de volgende brief gestuurd:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het afgelopen jaar zijn er in de omgeving van het Ceresmeer in Stadskanaal verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Een groot deel van deze onderzoeken is uitgevoerd in de (moes)tuinen aan de Cereskade, die onderzocht zijn op de aanwezigheid van onder meer barium. Nu is barium een stof die niet veel voorkomt. Daarom is barium niet opgenomen in standaardbodemonderzoeken, zoals die plaatsvinden bij bijvoorbeeld nieuwbouw.
Wij weten dus niet of barium ergens anders dan in de omgeving van het Ceresmeer voorkomt. Toch is het voor het verdere onderzoek aan de Cereskade wel van belang dit te weten te komen. Wij hebben daarom besloten om in de omgeving van de Cereskade nog een aantal moestuinen te selecteren om te onderzoeken of in die tuinen ook barium voorkomt. Niet iedere tuin in de omgeving van de Cereskade is echter geschikt om dit onderzoek uit te voeren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de tuinen aan het water liggen en dat de huizen in dezelfde tijd gebouwd zijn als die aan de Cereskade. Uw tuin voldoet aan deze eisen en daarom verzoeken wij u mee te willen werken aan bariumonderzoek in uw tuin.
Adviesbureau Royal Haskoning in Groningen heeft de werkzaamheden ingepland op woensdag 19 en donderdag 20 maart aanstaande. Van het onderzoek in uw tuin zult u nauwelijks last hebben. Er worden enkele grondboringen gedaan voor het nemen van monsters uit de toplaag van uw tuin. Deze grondmonsters worden alleen geanalyseerd op de aanwezigheid van barium. Voor het onderzoek hoeft u niet thuis te blijven.