nieuws

16 aug 2011, 10:10

Stadskanaal beschermd tegen meststroom

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat ongeveer 200 kuub mest de bebouwde kom van Stadskanaal in drijft. De mest is afkomstig uit een mestbassin in Valthermond, 15 kilometer verderop, dat vandalen het afgelopen weekeinde openzetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het waterschap heeft zogeheten blowers ingezet. Die beluchten het vuile water, zodat de mest sneller wordt afgebroken en er weer zuurstof in het water komt, meldde een woordvoerster dinsdag. Ook is er afgelopen dagen schoon water in de sloten gepompt.

Enkele honderden kleine vissen zijn door het verontreinigde water overleden. Tientallen grotere vissen, vooral karpers, zijn door vrijwilligers gevangen en uitgezet in ander water.

Het duurt vermoedelijk nog twee dagen voordat alle mest uit het water is verdwenen.