nieuws

16 apr 2002, 00:12

Stadskanaal bemiddelt bij verkoop Pagedal

De gemeente Stadskanaal is gevraagd te bemiddelen bij de verkoop van het Sport- en vakantiepark het Pagedal. Momenteel vinden er oriënterende gesprekken plaats over de verkoop daarvan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze gesprekken worden gevoerd door vertegenwoordigers van de huidige eigenaar Euroase, de mogelijk nieuwe eigenaar, geloofsgemeenschap Stichting De Weg Nederland (beter bekend onder de naam Noorse Broeders) en de gemeente Stadskanaal. De gemeente is geen partij in deze besprekingen, maar uiteraard wel nauw betrokken bij de verkoop, omdat die gevolgen kan hebben voor de inwoners van Stadskanaal.
De gemeente Stadskanaal heeft een vinger in de pap als het gaat om het gebruik van de (sport)voorzieningen van het Pagedal. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een zogenaamd erfpachtcontract, dat met name betrekking heeft op het gebruik van de sporthal en het zwembad. Het erfpachtcontract beschrijft hoeveel uren de sporthal en het zwembad beschikbaar moeten zijn. Ook is vastgelegd dat de eigenaar van het Pagedal de verplichting heeft het zwembad te exploiteren. De eigenaar doet voorstellen aan de gemeente voor de tarieven van het zwembad. De gemeenteraad moet deze tarieven goedkeuren. Uitgangspunt voor Stichting De Weg Nederland en de gemeente zijn dat de sportfaciliteiten zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor het publiek. Overigens valt het gebruik van de tennisbanen niet onder de erfpachtregeling.
Bij de Stichting De Weg Nederland leeft de wens gedurende een aantal weken in de zomermaanden exclusief gebruik te kunnen maken van het Pagedal voor het organiseren van grotere (inter)nationale conferenties. Dit zou betekenen dat zwembad en sporthal dan niet toegankelijk zijn voor publiek. Om exclusief gebruik door Stichting De Weg mogelijk te maken moet het erfpachtcontract op dit punt worden aangepast.