nieuws

23 aug 2001, 00:12

Stadsadvocaat in cassatie na verlies gemeente Groningen in zaak ‘Kiosk Herestraat’

De gemeente Groningen heeft een nederlaag geleden in het conflict met de houder van een kiosk in de Herestraat. Maar de stadsadvocaat legt zich er niet bij neer en gaat mogelijk in cassatie. De eigenaar van de kiosk, de familie Reilman, is door het jarenlang slepende conflict met de gemeente Groningen emotioneel gezien inmiddels de uitputting nabij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen heeft ten onrechte een houder van een kiosk in de Herestraat gedwongen zijn zaak te verwijderen. De gemeente Groningen had daar bij de kioskhouder op aangedrongen in haar streven de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Volgens de gemeente Groningen verhinderde de kiosk een goede doorstroming van voetgangers, was de kwaliteit van de kiosk onvoldoende en ontstaat er zonder kiosk een fraai ruim pleintje aan het begin van de Herestraat.
Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft woensdag bij arrest de gemeente Groningen in het ongelijk gesteld. Dat gebeurde nadat de uitbater van die kiosk, Reilman, in beroep was gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank Groningen. Deze oordeelde dat de gemeente Groningen juist had gehandeld en gelastte de kioskhouder bovendien zijn zaak binnen vier weken te ontruimen.
Kioskhouder en gemeente Groningen zijn al ruim tien jaar in conflict over de vraag of de kiosk in de Herestraat kon staan. Volgens Reilman was er een overeenkomst, waardoor hij zonder problemen zijn notenhandel in de kiosk voorlopig kon voortzetten. Maar na de uitspraak van de rechtbank in Groningen in juni van dit jaar heeft hij de kiosk deze zomer toch ontruimd. Wel ging hij tegen de beslissing van de rechtbank in beroep bij het Gerechtshof, die hem nu alsnog gelijk geeft. Volgens het Hof is er sprake van een huurovereenkomst tot 1 januari 2003.
Volgens de Groningse stadsadvocaat mr. H. Lerink is de uitspraak van het Hof juridisch teleurstellend. ‘Groningen maakt een beleid om de kwaliteit van de binnenstad te verbeteren en wil dat dan ook graag uitvoeren’, zegt hij. Opmerkelijk is volgens hem dat het standpunt van het Hof in Leeuwarden geheel het tegenovergestelde is van dat van de rechtbank in Groningen. ‘Als er juridisch zo verschillend over de zaak gedacht wordt, zullen we zeker overwegen in cassatie te gaan’, aldus de stadsavocaat. De familie Reilman wil niet op de uitspraak reageren en wacht eerst het volledige vonnis af. Wel heeft de zaak voor zoveel emotionele problemen gezorgd dat diverse familieleden de uitputting nabij zijn.