nieuws

10 mei 2001, 00:12

Stadjers willen aanpak verkeersproblemen in Groningen

Stadjers willen dat de gemeente voorrang geeft aan de aanpak van de verkeers- en vervoersproblemen in Groningen. De aanpak van criminaliteit en vandalisme staat minder hoog op het prioriteitenlijstje van de Groningers. Dat blijkt uit het Omnibusonderzoek dat in november 2000 onder inwoners van de gemeente Groningen is gehouden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek geeft tevens een beeld van de wijze waarop Groningers zich informeren over de gemeente. Het blijkt dat veel Stadjers, namelijk zeventig procent, het gemeentelijk nieuws uit de Groninger Gezinsbode halen. Tachtig procent leest de rubriek ‘Stadsberichten’, dat is dertig procent meer dan in 1998.
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat 84 procent van de Stadjers de weg naar het Gemeentelijk Informatiecentrum (GIC) weet te vinden. Het merendeel van de ondervraagden, 63 %, is tevreden over de openingstijden van de afdeling Burgerzaken van het GIC. Ongeveer eenderde van de inwoners is vóór een verruiming van de openingstijden. Eenderde wenst opening op zaterdagochtend en 44 procent ziet graag dat de afdeling meerder avonden per week open is.
Burgemeester Wallage geniet naamsbekendheid bij 79 procent van de Stadjers. Niet iedereen wist zijn naam te noemen: vier procent noemde een andere naam en zeventien procent kon geen enkele naam bedenken. Evenals in 1998 is Smink met 27 procent de bekendste wethouder van de stad. De Stadjerspas is bij het overgrote deel van de Stadjers, namelijk 95 procent, bekend.
Het is de vijfde keer dat het Omnibusonderzoek is gehouden. Bureau Onderzoek van de gemeente heeft het onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn 500 telefonische interviews met Stadjers van achttien jaar en ouder gehouden. Het onderzoek wordt sinds 1991 om de twee jaar uitgevoerd. Op die manier krijgt de gemeente Groningen een goed beeld van de kennis die de Stadjers van de gemeente hebben.