nieuws

27 jun 2002, 00:12

Stad Groningen: 80 miljoen euro voor Zuiderzeelijn

Nadat eerder al bekend is geworden dat het Noorden als geheel 1,02 miljard euro moet bijdragen aan de bouw van de Zuiderzeelijn, is nu ook de bijdrage van de stad Groningen bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse gemeenteraad moet zich woensdag buigen over het voorstel van het college van B en W voor een bijdrage in de kosten van de aanleg van de Zuiderzeelijn. B en W stellen voor dat de stad 80 miljoen euro in het project steekt.
Dat bedrag kan Groningen inbrengen door de verkoop van haar aandelen in Essent. De provincie Groningen zal 245 miljoen euro bijdragen aan de bouw van de Zuiderzeelijn, eveneens door verkoop van haar aandelen Essent.
Onderdeel van de overeenkomst is wel dat mochten de aandelen van Essent in de toekomst minder waard blijken Groningen dan niet gedwongen kan worden om op een andere manier de 80 miljoen euro bij te dragen.