nieuws

15 mrt 2002, 00:12

Staatssecretaris Remkes (VROM) op bres voor naoorlogse wijken in Groningen

Staatssecretaris Johan Remkes heeft afspraken gemaakt om een dreigende verpaupering van naoorlogse wijken in Groningen tegen te gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Staatssecretaris Remkes (VROM) heeft mede namens de betrokken andere ministeries, intentieafspraken ondertekend met de provincies Groningen en Drenthe, het samenwerkingsverband Regiovisie Groningen-Assen 2030 en de gemeenten Groningen, Assen en Delfzijl. Hoofdpunt in de afspraken is de transformatie van wijken. Om te zorgen dat de wijken in 2010 zo goed mogelijk beantwoorden aan de wensen van burgers zijn forse inspanningen op het gebied van stedelijke vernieuwing nodig. Evenals in de meeste andere steden dreigen ook in de Groningse en Drentse steden de vaak monotone naoorlogse woonwijken uit de gratie te raken. De stedelijke woonvoorkeuren van mensen ontwikkelen zich in twee richtingen: óf echt stedelijk wonen, met hoge kwaliteit en bijbehorende voorzieningen, óf echt groen wonen in de stad.
Tegen deze achtergrond zijn op het gebied van wonen de volgende intentieafspraken gemaakt: - de jaarlijkse uitbreiding van de woningvoorraad in Groningen en Assen zal passen binnen het provinciale vastgestelde beleid op dit terrein; - de gemeente Groningen gaat het aantal te onttrekken woningen opvoeren tot 1.000 per jaar uiterlijk te bereiken in 2010; - Groningen realiseert in 2010 53% eigen woningbezit; in het Regiovisie-gebied Groningen-Assen zal het percentage eigen woningbezit in 2010 gestegen zijn naar 65% van de totale woningvoorraad;