nieuws

07 jun 2001, 00:12

Staatssecretaris presenteert maatregelen bedreigde diersoorten in provinciehuis

Staatsecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ontvouwt 8 juni in het provinciehuis hoe zij zes bedreigde diersoorten van de ondergang wil redden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Faber heeft zes beschermingsplannen opgesteld voor de Grauwe Kiekendief, de Veenvlinders, de Veldparelmoervlinder, de Groene Glazenmaker, de Knoflookpad en de Boomkikker.
Tijdens de dag wordt met name aandacht besteed aan de Grauwe Kiekendief en de Veenvlinders. De Grauwe Kiekendief is een in heel Europa bedreigde diersoort, maar is in Groningen bezig aan een voorzichtige come-back.
De Veenvlinders zijn helemaal op sterven na dood. Drenthe is het enige gebied in West-Europa waar de drie zeldzame soorten vlinders nog vrij rondvladderen.