nieuws

08 nov 2007, 09:09

“Slimme dijk” boordevol sensoren: toptechnologie uit Groningen

"Toptechnologie uit Groningen": dat kan men gerust zeggen over een dijk boordevol sensor-technologie. Deze "ijkdijk" bij Nieuweschans werd vrijdag geopend door staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Hoe die dijk er precies uit ziet, dat kunt u zien op bovenstaand filmpje. (KRIJGT U GEEN FILMPJE TE ZIEN? Dan moet u nog even FLASH downloaden! Ga naar google, tik flash in, klik daar op en u kunt dat programma in een paar seconden downloaden!)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De IJkdijk is een unieke testfaciliteit waarin dijken, sensortechnologie en wetenschappelijke modellen voor dijken, onder gecontroleerde omstandigheden kunnen worden getest.

De IJkdijk maakt het voor waterbeheerders mogelijk om de kansrijke technologische ontwikkelingen uit de sensorindustrie toe te passen. In deze nagebootste waterkering van ongeveer een kilometer lengte vol ICT- en sensortechnologie, wordt onder gecontroleerde omstandigheden onder andere onderzocht of en hoe dijkinspectie effectiever kan, de waterkerende capaciteit van bestaande waterkeringen vergroot kan worden en hoe het bezwijken van dijken precies verloopt.

Doel van het project is te komen tot een realtime monitoringsssyteem voor dijken, waarbij deze dus voortdurend, en vanaf afstand kunnen worden gecontroleerd. Een breed consortium van Noordelijke Ontwikkelimngs Maatschappij (NOM), bedrijfsleven, kennisinstellingen en waterbeheerders, gaat de praktische toepassing van sensortechnologie voor het waterbeheer nu verder onderzoeken in deze IJkdijk. De IJkdijk ligt in een kleine polder ten zuiden van Bellingwedde, in het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa’s.

www.nom.nl