nieuws

02 nov 2007, 13:01

Staatssecretaris opent in Groningen “slimme dijk”, boordevol sensoren

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft vrijdagmiddag bij Nieuweschans een ‘intelligente’ dijk geopend. Het gaat om de IJkdijk, een proefdijk die is voorzien van sensoren die voortdurend de kwaliteit van de dijk controleren. De sensortechnologie moet er voor zorgen dat dijken in de toekomst aanzienlijk beter bewaakt, en daardoor veiliger worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De IJkdijk is een unieke testfaciliteit waarin dijken, sensortechnologie en wetenschappelijke modellen voor dijken, onder gecontroleerde omstandigheden kunnen worden getest. De IJkdijk maakt het voor waterbeheerders mogelijk om de kansrijke technologische ontwikkelingen uit de sensorindustrie toe te passen. In deze nagebootste waterkering van ongeveer een kilometer lengte vol ICT- en sensortechnologie, wordt onder gecontroleerde omstandigheden onder andere onderzocht of en hoe dijkinspectie effectiever kan, de waterkerende capaciteit van bestaande waterkeringen vergroot kan worden en hoe het bezwijken van dijken precies verloopt.

Doel van het project is te komen tot een realtime monitoringsssyteem voor dijken, waarbij deze dus voortdurend, en vanaf afstand kunnen worden gecontroleerd. Een breed consortium van Noordelijke Ontwikkelimngs Maatschappij (NOM), bedrijfsleven, kennisinstellingen en waterbeheerders, gaat de praktische toepassing van sensortechnologie voor het waterbeheer nu verder onderzoeken in deze IJkdijk. De IJkdijk ligt in een kleine polder ten zuiden van Bellingwedde, in het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa’s.