nieuws

22 mei 2001, 00:12

Staatssecretaris Faber kritiseert Duitsland wegens mosselvisserij grensgebied

Staatssecretaris G. Faber van LNV vindt het onbegrijpelijk dat Duitse vissers toestemming hebben gekregen om mosselen te vissen in het omstreden grensgebied tussen Nederland en Duitsland in de Dollard.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Faber is dat in strijd met het natuurbeleid dat beide landen al jaren voor het betreffende gebied voeren.
Faber reageert daarmee op het feit dat het Duitse Fischereiamt onlangs toestemming gaf aan een Duits mosselbedrijf om op mosselen te vissen in een omstreden grensgebied. Het betreft een droogvallende plaat genaamd De Hond nabij Delfzijl. Dat gebied wordt door zowel Nederland als Duitsland als eigen grondgebied geclaimd. De zeggenschap over het gebied is geregeld in het Eems-Dollard verdrag uit 1960 en een milieuprotocol uit 1996.
Naar aanleiding van deze verdragen heeft Nederland wettelijke regelingen getroffen op grond waarvan droogvallende platen in het gebied beschermd kunnen worden en voor visserij gesloten verklaard. Duitsland had dat echter nog niet geregeld.
‘Het is spijtig dat Duitsland dat niet goed geregeld heeft. Daardoor waren er geen wettelijke mogelijkheden om de aanvraag van de mosselvissers om te vissen op de betreffende mosselbank af te wijzen. De mosselvissers hebben Duitsland daarmee in een onmogelijke positie geplaatst’, aldus de staatssecretaris dinsdagmiddag voor Radio Noord. Ze liet weten dat ze de afgelopen weken contact heeft gehad met zowel de verantwoordelijke minister van Duitsland als met die van de deelstaat Nedersaksen. Daar heeft ze aangedrongen op naleving van het Eems Dollard verdrag.