nieuws

02 jul 2001, 00:12

Staatsbosbeheer geeft boven Waddeneilanden stuntende piloten heropvoeding

Staatsbosbeheer gaat Nederlandse piloten heropvoeden. Ze worden niet direct naar ene heropvoedingskamp gestuurd, maar ze krijgen wel een pittige brief waarin ze er op gewezen worden hoe schadelijk het laagvliegen is voor de natuur in het noorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De brief van Staatsbosbeheer gaat naar eigenaren van vliegtuigen die te laag overkomen bij Rottumeroog, Terschelling en Rottumerplaat. De vogelwachters van deze eilanden worden gek van stuntende piloten die laag over deze eilanden scheren. Ze noteren nu echter wel de kentekens van de vliegtuigen, waarna ze door Staatsbosbeheer worden opgespoord. In de brief staat hoe ingrijpende het kan zijn wanneer een broedende vogel tijdens het broeden gestoord wordt en op gaat vliegen.