nieuws

21 nov 2012, 10:10

Spectaculaire opknapbeurt brug in noorden stad-Groningen: Noordzeebrug

De noordkant van de stad Groningen staat aan de vooravond van een ingrijpende opknapbeurt van de brug over het Van Starkenborghkanaal: de noordzeebrug.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tussen 2012 en 2015 gaan de provincie Groningen en de gemeente Groningen de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal vervangen. De nieuwe brug wordt hoger om hem geschikt te maken voor het vervoer van meerdere lagen containers over dit kanaal. De bestaande brug wordt volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe vaste brug. Aan de oostkant van de weg komt een fietspad.

Aan de zuidkant van de brug komt een rolpad voor fietsers.

Tegelijkertijd wordt ook de kruising van de ringweg met de Bedumerweg ongelijkvloers gemaakt en komen daarmee de verkeerslichten te vervallen.


Inloopbijeenkomst 27 november

Voor bedrijven, omwonenden en geïnteresseerden vindt op dinsdag 27 november 2012 tussen 16.30 uur en 20.30 uur een inloopbijeenkomst plaats over de voorgenomen plannen voor de Aanpak van de Noordzeebrug. Geïnteresseerden kunnen tijdens de genoemde tijdstippen binnenlopen in het buurtgebouw BSV de Hoogte aan de Borgwal 88 in Groningen. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn verschillende medewerkers van de provincie Groningen en de gemeente Groningen aanwezig voor de nodige toelichting en beantwoording van eventuele vragen.

Start


De start van de werkzaamheden voor het project Aanpak Noordzeebrug is voorzien voor medio december 2012. Het eerste deelproject omvat de aanleg van de tijdelijke weg en duurt tot maart 2013. In deze periode is er doorgaand verkeer mogelijk op de Noordelijke Ringweg, maar dient er rekening te worden gehouden met beperkte rijstroken. Tevens wordt de aansluiting op het bedrijventerrein de Hoogte veranderd naar de Virulystraat.

Voor meer informatie zie ook:

www.ringgroningen.nl ( bij Noordzeebrug).