nieuws

31 jul 2002, 00:12

Speciale onderhoudsploeg voor bedrijventerreinen

De gemeente Groningen heeft een speciale onderhoudsploeg in het leven geroepen. De ploeg gaat met bezems en papierprikkers de bedrijventerreinen in de stad schoonhouden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onderhoudsploeg gaat uit 3 tot 4 medewerkers bestaan die ter beschikking worden gesteld door DSW Stadspark. Het team zal de werkzaamheden roulerend op verschillende bedrijventerreinen uitvoeren.
Met het instellen van de ploeg wil de gemeente duidelijk maken dat ze serieus bezig is om het onderhoud op de bedrijventerreinen structureel te verbeteren. De onderhoudsploeg is een tijdelijke oplossing. De instelling loopt daarom tot 1 januari 2003.