nieuws

05 dec 2008, 08:08

Spanning keert terug in Groningse Stadspolitiek

De spanning keert terug in de Groningse gemeentepolitiek. Dat komt omdat Groningen aan de vooravond staat van ingrijpende politieke beslissingen, hete hangijzers waar zeer verschillend over wordt gedacht. Zoals de komst – en traceekeuze voor een tram; bouwperikelen aan het Damsterdiep waar grote problemen zijn met de aanleg van de parkeergarage; hoe moeten we verder met het Groninger Forum? Moet de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden verplaatst van de Eendrachtskade (Zwarte Doos) naar het Europapark? De politici beginnen in de Digitale Stad Groningen hun messen met water en slijpstenen alvast geduldig en vakkundig te slijpen. Daaronder CDA fractievoorzitter Jan Seton. Volgens hem is momenteel het 'aanmodderen’ in het linkse college van B en W. Hij schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Het is momenteel wat aanmodderen bij het linkse college. Na een goede seizoenstart met een pakket vlotte fietsmaatregelen en een begroting 2009 die dankzij een kapitaalinjectie uit Den Haag al even vlot werd aangenomen, begint er nu toch wat zand in de machine te komen. Natuurlijk moet een actief en ambitieus college met de voeten in de modder staan, maar teveel modder voorkomt het zetten van de nodige stappen.
Je kunt niet voorkomen dat, als je aan het werk bent, er zo nu en dan modder naar boven komt. Dat de werkzaamheden aan het Damsterdiep nu alweer stilliggen, valt in die categorie en daar kan het college natuurlijk niet zo veel aan doen. We moeten door en het voordeel is dat de (discussie over) de aanpak van de Diepenring vanwege de door de raad gelegde koppeling nu ook weer wat opschuift.
Anders ligt het bij de discussies over de verkoop van het Natuurmuseum, de locatie van de Sociale Dienst en de financiële onderbouwing van het Forum. Gemeenschappelijke deler bij al deze punten is dat de achterban van de grootste fractie in de raad, de PvdA, zich roert.
Bij het Natuurmuseum kon een uitspraak van de ALV van de PvdA tegen de sluiting nog op het nippertje worden voorkomen. Nu het op verkoop aankomt en de (commerciële) gegadigden zich melden, roert de achterban zich opnieuw.
Ten aanzien van de locatie van de Sociale Dienst kon een dergelijke uitspraak niet worden tegengehouden, en stemde een overweldigende meerderheid (alleen twee wethouders stemden tegen, fractie onthield zich) vóór een motie tégen verhuizing naar het Europapark. Met fractievoorzitter Arjan de Rooij ben ik het eens dat een ALV geen straaljagers koopt en ook geen locaties bepaalt, maar het is wel een politiek relevant gegeven, nu het college massief inzet op het Europapark. Kijken wat daar vanmiddag in de raadscommissie Werk & Inkomen mee gebeurt.
En dan het Forum. De VVD kon in de afgelopen raad nog meekomen, maar het was op het tandvlees. Jammer dat dit pas in de stemverklaring naar buiten kwam, want daardoor was geen discussie meer mogelijk, terwijl fractievoorzitter Betty de Boer na de raadsvergadering in een weblog wel weer met allerlei argumenten komt.
In diezelfde raadsvergadering werd er trouwens twee keer op verzoek van het college geschorst. Bij de Cultuurnota (raad hield vol) en bij Petemoei (discussie uitgesteld tot december). Na een redelijk rustige periode duidt dit volgens mij op dynamiek in de coalitie, overigens zonder direct te verwachten dat het vuurwerk vroeg komt dit jaar.
Hoe dan ook, aan de vooravond van belangrijke beslissingen als de locatie van de dienst SoZaWe, het Forum, de tram en de Zuidelijke Ringweg zou een college het liefst moddervrij operen. Dat is ze voorlopig even niet gegund.’’

Jan Seton
Fractievoorzitter CDA

Meer messenslijpers in de stadspolitiek:


www.dsg.nl