nieuws

20 feb 2003, 00:12

SP roept Groningen tot oorlogsvrije gemeente uit

Gisteren is een begin gemaakt met het vervoeren van Amerikaans oorlogsmateriaal naar de Golf via Nederlands grondgebied. Er zijn al tienduizenden manschappen in het gebied van de Golf en nog eens tienduizenden onderweg. Een deel van de manschappen en materieel maakt deel uit van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa, onder andere gelegerd in Duitsland. Deze troepenmacht en zijn materieel wordt vervoerd per spoor, weg of water naar havens aan de Noordzee, zoals Vlissingen en Rotterdam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fractievoorzitter Rosita van Gijlswijk: “Ook de Eemshaven is in beeld. Een deel van die transporten zal mogelijk onze gemeentegrenzen passeren. De SP vind dit onacceptabel. We zijn niet in oorlog en overduidelijk is dat de grote meerderheid van de bevolking die oorlog ook helemaal niet wil. Dan is het niet legitiem om wel mee te werken aan de voorbereidingen op die oorlog.”
De SP zal woensdagochtend 19 februari onder een aantal plaatsnaamborden in de stad Groningen een extra bord bevestigen met de tekst “oorlogsvrije gemeente”. Het eerste bord wordt door fractievoorzitter Rosita van Gijlswijk om 10.00 uur geplaatst onder het plaatsnaambord aan het Hoendiep, ter hoogte van de Diamantlaan.