nieuws

25 apr 2009, 11:11

SP juicht, maar misschien te vroeg: OR Essent ziet geen alternatief voor RWE

De SP heeft enthousiast gereageerd op het feit dat Provinciale Staten van Brabant tegen de verkoop van aandelen van Essent aan RWE is. Op het provinciehuis in Groningen is daar zeer teleurgesteld op gereageerd. Gedeputeerde Marc Calon (PvdA) heeft in het verleden namelijk al getracht een fusie tot stand te brengen tussen Essent en NUON, maar dat werd geblokkeerd door de provincie Gelderland. Volgens de provincie Groningen kan Essent eigenlijk niet zelfstandig blijven, omdat het te klein is om eisen te stellen om energie goedkoop in te kopen. ‘In het belang van onze kinderen is verkoop aan een grote partij aan RWE de beste oplossing. Dat garandeert in de toekomst lage prijzen’, zei Calon onlangs in de GIC. De Groningse gedeputeerden hopen dat het college van Gedeputeerde Staten van Brabant alsnog akkoord gaan met de verkoop. Overigens laat de Ondernemeringsraad van Essent – waar achtduizend mensen werken – ook weten geen alternatief te zien voor de verkoop van de Essent aandelen aan RWE.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het negatieve oordeel van Provinciale Staten in Noord-Brabant over de verkoop van energiebedrijf Essent is de zoveelste verrassende wending die onzekerheid brengt voor de 8000 werknemers.


Voorzitter Hans Salfischberger van de centrale ondernemingsraad heeft dat vrijdagavond – zo meldt nu.nl - gezegd nadat hij het debat in de Brabantse Staten de hele dag had bijgewoond.
Het personeel van Essent werd eerder ongewild geconfronteerd met de splitsing van het bedrijf. Daarna mislukte een fusie met Nuon.


De werknemers van Essent waren net overtuigd over de overname door het Duitse RWE. De overnamekandidaat bood het personeel vijf jaar werkgarantie.

Alternatief

Volgens de ondernemingsraad is het maar de vraag wat een zelfstandig Essent aan werkgelegenheid kan bieden. ''Zo werkt democratie maar wat nu? Wat is het alternatief?'', vroeg hij zich daarom af.

Salfischberger verwacht overigens dat Gedeputeerde Staten vanwege de krappe meerderheid tegen de deal alsnog besluit in te stemmen met verkoop van de aandelen, waardoor de overname toch doorgaat, aldus nu.nl