nieuws

03 feb 2003, 00:12

SP: Groningen moet oorlogsvrije gemeente worden

De SP fractie heeft de gemeenteraad van Groningen per brief verzocht om Groningen tot 'oorlogsvrije gemeente' te verklaren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fractievoorzitter Rosita van Gijlswijk stelt de raad voor om geen medewerking te verlenen aan het vervoer van materieel dat bestemd is voor de oorlog tegen Irak en onze gemeente de status 'oorlogsvrije gemeente' te geven. Dat betekent dat de gemeente alles zal moeten doen wat in haar mogelijkheden ligt om gebruik van transportwegen binnen onze gemeente ten behoeve van het vervoer van oorlogsmaterieel tegen te gaan en ook anderszins al het mogelijke te doen om te voorkomen dat er vanaf ons grondgebied medewerking wordt verleend aan de voorbereidingen op een nieuwe oorlog.