nieuws

26 sep 2012, 14:02

SP fractie: ‘Geld voor de tram steken in goede voorzieningen en wijken’

De fractie van de SP in de gemeenteraad van Groningen is het volledig eens met haar wethouder Janny Visscher die vanmorgen liet weten de tramplannen niet meer te steunen. Volgens fractievoorzitter Eelco Eikenaar is het beter de schaarser wordende middelen te steken in het zo sociaal mogelijk houden van Groningen. Hieronder de SP verklaring.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Namens mijn fractie wil ik een toelichting geven op de nu ontstane situatie. Als eerste wil ik zeggen dat ik de verklaring van wethouder Visscher ten volle kan onderschrijven.

De situatie die nu is ontstaan heeft een lange voorgeschiedenis. Het is altijd helder geweest dat de SP-fractie de tram onder voorwaarden heeft gesteund. De belangrijkste voorwaarde was en is de financiële haalbaarheid. De aanleg van de tram mag er volgens de SP niet voor zorgen dat zich een kaalslag voltrekt in de stad. Zo hebben wij dat in ons verkiezingsprogramma geformuleerd en zo is onze lijn de afgelopen jaren geweest, daarvan zijn wij nooit afgeweken.

Het is al ruim een jaar geleden dat ik zei: 'Groningen zonder goed sociaal beleid kan ik me niet voorstellen, zonder tram wel'. Afgelopen juni heb ik daar in het voorjaarsdebat aan toegevoegd dat de aanleg van de tram verder weg was dan ooit. Ik vatte dat samen door te zeggen: 'geen schip met geld, geen tram'. Mijn fractie constateert nu dat dat schip met geld niet binnen is komen varen en dat de financiële problemen nu groter zijn dan in juni. De economische malaise zorgt voor grote tekorten en risico's in de toekomst. Ik denk daarbij aan afboekingen op bedrijventreinen en Meerstad. Tijdens het voorjaarsdebat in juni steunde mijn fractie een motie waarin een meerderheid van de raad uitsprak dat bij een gelijkblijvende financiële situatie de aanleg van tram onverantwoord was. Ik moet nu constateren dat de financiële situatie zelfs verslechterd is.

Dan ontkom je er niet aan te kiezen: de tram of de voorzieningen. Voor ons is die keuze dan niet heel moeilijk. Wat ons betreft kan het niet anders dan dat het geld voor de tram nu ingezet wordt voor onze wijken, goede zorg, het rijke culturele leven en de sociale stad. Ik besef dat daarmee een bereikbaarheidsprobleem blijft bestaan. Maar het is nou eenmaal niet de tijd van de makkelijke keuzes, dat geldt niet alleen voor ons. Niemand ontkomt daaraan. Wie de tram wil aanleggen moet andere dingen laten, de stad zal dan nu en in de toekomst grote offers moeten brengen. Die offers vind mijn fractie onverantwoord en te groot.

De fracties van D66 en SP vragen een spoeddebat aan over de nu ontstane politieke situatie. Feit is dat twee wethouders hun steun aan de tram hebben ingetrokken. '

Eelco Eikenaar
Fractievoorzitter SP