nieuws

02 feb 2010, 11:11

SP en PvdA willen gedragscode tegen exorbitante salarissen bij subsidierelaties

De raadsfracties van de SP en PvdA willen dat de gemeente Groningen in de subsidieverordening vast gaat leggen dat organisaties waarmee ze een subsidierelatie aangaat geen salarissen uitbetaalt die hoger liggen dan de Balkenendenorm (181.000 euro). Rosita van Gijlswijk (SP) en Bert Oost (PvdA) hebben hiertoe namens hun partijen een initiatiefvoorstel ingediend. De partijen willen hiermee situaties als die bij de noodlijdende thuiszorgconcern Meavita, waaronder ook Thuiszorg Groningen viel, voorkomen. Hier ontvingen bestuurders hoge beloningen terwijl de bedrijfsresultaten daar geen enkele aanleiding toe gaven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Met dit voorstel willen we bereiken dat dergelijke situaties zich niet meer voor zullen doen. Wij vinden dat in de regel de salarissen in de publieke en semi-publieke sector de ‘Balkenendenorm’ niet te boven mogen gaan. Bonussen en vertrekpremies moeten passen binnen bij wat normaal te doen gebruikelijk is en bijvoorbeeld worden vastgesteld aan de hand van de zogenaamde kantonrechterformule.’, aldus Oost en Van Gijlswijk. Bij aanbestedingen willen de partijen dat de verkrijgende partij een gedragscode ondertekent waarin zij bevestigt dat zij bij haar salarisbeleid de Balkenendenorm tot vaste leidraad zal nemen. Afwijking van de norm is wat betreft de partijen alleen mogelijk bij een groot maatschappelijk belang.