nieuws

18 feb 2003, 00:12

SP boos op computerbedrijf dat Gronings uitkeringsbeleid bepaalt

Per 1 april a.s. schakelt de dienst Sociale Zaken en Werk over naar een nieuw automatiseringssysteem. Centric, de leverancier van het systeem GWS4all, weigert maatwerk aan de gemeente Groningen te leveren waardoor de unieke arbeidskostenvergoeding voor uitkeringsgerechtigden in de toekomst slechts een keer per maand uitbetaald wordt. Fractievoorzitter Rosita van Gijlswijk is daar zeer verontwaardigd over.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

"Het is te gek voor woorden dat het uitkeringsbeleid van de gemeente Groningen gewijzigd moet worden omdat er in Nederland maar èèn bedrijf is dat software voor sociale diensten ontwikkeld. Door de monopoliepositie van Centric heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week een besluit moeten nemen dat zeer nadelig is voor ongeveer 320 Groningse uitkeringsgerechtigden". De SP-fractie zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 19 februari de gemeenteraad vragen de arbeidskostenvergoeding maandelijks te blijven betalen en maximale druk op Centric uit te oefenen zodat zij een module ontwikkelen waardoor een wijziging in het uitkeringsbeleid niet nodig is.
De arbeidskostenvergoeding is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die arbeid in deeltijd verrichten en die geen recht hebben op een deeltijdpremie of centrale vrijlating. De arbeidskostenvergoeding bedraagt 10% van de inkomsten uit deeltijdarbeid met een maximum van 55 euro per maand. Het gevolg van de overgang naar het nieuwe systeem is dat het berekenen van de arbeidskostenvergoeding voortaan handmatig dient te gebeuren en er door medewerkers een aparte procedure voor verstrekking bijzondere bijstand moet worden doorlopen. Het college van b en w vindt dat de kosten voor die procedure te hoog zijn, daarom het besluit voortaan niet meer maandelijks uit te betalen, maar vier keer per jaar. "Dit besluit heeft ingrijpende en nadelige gevolgen voor de betreffende uitkeringsgerechtigden. Het bedrag van de vergoeding is voor velen een vast bestandsdeel van de maandelijkse inkomsten. Nu betalen uitkeringsgerechtigden bijvoorbeeld hun buskaarten woon-werkverkeer van de vergoeding, na 1 april a.s. dienen zij dat drie maanden lang van hun uitkering voor te schieten", aldus Rosita van Gijlswijk.