nieuws

19 nov 2001, 00:12

Soep en broodjes voor eerste asielzoekers in Haren (19 november)

Op maandag 19 november nemen de eerste asielzoekers hun intrek in het voormalig instituut voor Bodemvruchtbaarheid aan de Oosterweg in Haren. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zullen de asielzoekers in groepjes arriveren in het nieuwe Asielzoekerscentrum (AZC).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om de mensen een warm welkom te geven, worden zij op de aankomstdagen van 15.00 tot 20.00 uur verwelkomd met soep en broodjes, die bereid en geserveerd wordt door vrijwilligers uit Haren. In het nieuwe AZC Haren worden maximaal 400 asielzoekers opgevangen door medewerkers van het Cen-traal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De allereerste 60 bewoners van het AZC komen uit AVO De Ruige Hoek en zijn dus niet onbekend met Haren. De overige nieuwe bewoners van AZC Haren zijn afkomstig uit opvang- en onderzoekscentra elders in Nederland.
Het COA is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het AZC.