nieuws

01 sep 2010, 14:02

Sneller boetes in Groningen voor hinderlijk gedrag in openbare ruimte

De gemeente Groningen voert per 1 september 2010 de Bestuurlijke Strafbeschikking in. Door middel van de Bestuurlijke Strafbeschikking kunnen overtredingen in de publieke ruimte die veel voorkomen en overlast geven gerichter worden aangepakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanlijngebod van honden, het niet opruimen van hondenpoep, wildplassen, graffiti spuiten, zwerfvuil op straat gooien en afvalzakken bij ondergrondse containers plaatsen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Bestuurlijke Strafbeschikking is bedacht om kleine overtredingen af te handelen zonder tussenkomst van de straf- of bestuursrechter. De procedure verloopt sneller, efficiënter en daarmee ook effectiever. Bijzonder is dat de gemeente met de Bestuurlijke Strafbeschikking zelf kan bepalen welke overlastfeiten prioriteit krijgen om tegen op te treden.

De burger merkt geen verschil bij het krijgen van een boete. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente levert het proces-verbaal voortaan rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie (OM), aan bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het CJIB zorgt vervolgens voor het innen van de boete. Het OM handelt nog wel eventuele bezwaarprocedures af.